top of page

Communiceren met paarden


Hoe prachtig zou het zijn om jou paard te kunnen begrijpen, om daadwerkelijk te kunnen verstaan wat het jou vertelt!?
De opening naar een oprechte band tussen jou en een paard ( tenslotte is een paard een kuddedier ) begint met duidelijke communicatie.

Maar hoe communiceer je met een gedomesticeerd vluchtdier dat ons als roofdier beschouwt en onze taal niét kent?

 

Verschillende onderzoeksdisciplines zoals de gedragsbiologie, neurowetenschappen, cognitievewetenschappen en psychologie houden zich bezig met het aantonen van bewustzijnsvormen en het uiten van “expressiegedrag” bij paarden.

Met deze kennis kunnen wij een paard leren begrijpen door ze goed te observeren.

Expressiegedrag laat zich zien in actieve veranderingen, bewegingen, lichaamshoudingen,
gebaren, mimiek, geluidsuitingen en afscheiding van stoffen ( oa ontlasting, urine, zweet en feromonen).

Pas als wij een mededeling via een “signaaloverdracht” van een paard kunnen waarnemen, aanvoelen en begrijpen kunnen wij hen respons geven via soortgelijk expressiegedrag.

Jáaaa…..Dát is leuk! We mogen écht paardje spelen!!

Voor mij zijn deze vier “KERNWOORDEN” een belangrijke basis binnen de communicatie met deze hoogsensitieve dieren:

TEAM *       Eerst een team vormen met JEZELF !… en dáárna JIJ en JEZELF met je PAARD !
ENERGY*   Paarden SCANNEN jou en hun kuddegenoten constant op ( jou onbewuste) energie.
SOUL*        Een warme intentie met bezieling geeft ware CONNECTIE.
SPIRIT*      Een positieve instelling voedt de SPIRIT van jezelf en je paard.

Ik ben van mening dat wanneer wíj er voor kiezen omgang te hebben met een paard, ze te mogen huisvesten of ze alleen in onze nabijheid te hebben, ook wíj ons zo goed als mogelijk moeten conformeren aan hun behoeften en taal.

#Een paard kent géén “onnatuurlijke” behoefte!   Dierlijke behoefte is “natuurlijk”! 

 

PAARDENGEDRAG

Een paard kent géén “onnatuurlijke” behoefte!  - Dierlijke behoefte is “natuurlijk”!Elk paard is Uniek zoals ook elk mens Uniek is. - Dus ook de dynamiek tussen beiden!​Leiderschap bestaat naar mijn mening uit:Het paard zich VEILIG laten voelen door zelf gegrond, rustig, vriendelijk, duidelijk en assertief te zijn.​

Paardenethologi           

* onderzoek dierlijk gedrag in bijzijn van de mens.Holistische inzichten  

*  inzicht van het paard in zijn geheel. Intergrale hippologie  

*  gebruik van opgedane paardenkennis.

 

Door samenwerking tussen diverse wetenschappelijk disciplines omtrent Paardenethologie werd de nood aan Holistische  inzichten “integralehippologie” duidelijk.​ Dit heeft er toe bijgedragen dat er verbeterde methoden worden ontwikkeld en toegepast, om de zo

nodige Holistische kennis over paardengedragte kunnen verkrijgen. Het is Prachtig om op een Holistische wijze paarden te observeren

en oog te ontwikkelen voor Het Paard in een Fysieke,Psychische,

Emotionele en Spirituele eenheid.!!​

 

SOORTEN PAARDENGEDRAG

- Agressiegedrag ( aanval en verdedigingsgedrag)  bijv. offensief en defensief

- Bindings - en Comfortgedrag

- Verkennend - en Waakzaamgedrag

- Vluchtgedrag- Rustgedrag- Spelgedrag

- Markeergedrag- Dominantiegedrag- Stemmingsoverdrachtgedrag

- Voortplantingsgedrag en veulenopvoeding

- Communicatiegedrag​

 

ONGEWENST PAARDENGEDRAG

De oorzaak van ongewenst paardengedrag en vele gedragsstoornissen bij paarden  moeten direct of indirect gezocht worden in het verkeerdegedrag van de mens…..Omdat die het AANPASSINGSVERMOGEN van het paard volledig OVERBELAST. 

Een kwaadaardig paard of een paard met een slecht karakter bestaat niet! ​PAARDENEMOTIES

Paarden kennen positieve en negatieve emoties. Uitingen hiervan zijn welzijn, pijn, lijden en stemmingen en geven zo aanwijzingen

over hun eigen bewuste beleving Dit geeft aan hoe belangrijk het is paarden te respecteren als denkende envoelende unieke dieren  en ze diergericht te behandelen. Een veel geziene emotie van paarden is ANGST. Zo is aangetoond dat een angst emotie een gebied in het Limbisch Systeem activeert ( amandelvormige structuur in de hersenen) die verbondenis met de Basale Ganglia die DIRECT verantwoordelijk is voor de besturing van de benen, ogen en reukorgaan. Net als de acute verwerking en beoordeling van zintuiglijke informatie.In het amandellichaam worden gebeurtenissen aan emoties gekoppeld, beoordeeld en opgeslagen.

Zo kunnen angstwekkende situaties door deze koppeling snel herkend worden en verkeert het paard dan ook snel in de alarmerende vluchttoestand.

bottom of page